Guido Vrolix

Het verhaal van Guido

Wij zijn Credo

Mijn naam is Guido Vrolix. Vanuit mijn professionele activiteit als directeur van Welzijnsregio Noord-Limburg, kwam ik in contact met de initiatiefnemers van het Credo Huis Pelt.

Welzijnsregio is een samenwerkingsverband van acht Noord-Limburgse OCMW’s (Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Pelt en Peer). Deze gemeenten voeren samen een aantal welzijnsdiensten uit zoals het Sociaal Verhuurkantoor, Tewerkstellingsbegeleiding, Integratie, Gezinszorg, Rechtshulp en Schuldhulpverlening.

Als samenwerkingsverband is Welzijnsregio ook het regionaal aanspreekpunt voor deze OCMW’s. Zo hadden we midden 2017 een eerste gesprek met Gilbert en zijn vrienden die initiatief wilden nemen om dakloze jongeren op te vangen en hen weerbaarder te maken binnen de samenleving. Wat we gemeenschappelijk hadden, was het werkingsgebied Noord-Limburg maar vooral ook de visie om versterkend te werken met de jongere zelf en dit voornamelijk binnen een inclusieve en allesomvattende aanpak. Zowel professioneel als persoonlijk voelde ik mij direct betrokken bij deze vraag.

Professioneel: Lokale besturen, OCMW’s in het bijzonder, hebben de initiële opdracht om over de grondrechten van hun inwoners te waken. Het recht op wonen staat hierbij ongetwijfeld voorop en bovendien ervaren we dagelijks de werking dat er een groeiende groep van kwetsbare jongeren is die aansluiting dreigen te verliezen op vlak van huisvesting, tewerkstelling en gezondheidszorg. Kortom, maatschappelijke participatie.

Persoonlijk: Het feit dat een groep gedreven vrijwilligers zich actief wil inzetten om aan deze problematiek een eigen oplossing te geven. Vooral ook dat ze dit willen doen binnen de context en in aansluiting met de reguliere hulpverlening, zodanig dat het een goed onderbouwd en duurzaam project wordt.

Ik was bij mijn afscheid als directeur van Welzijnsregio naar aanleiding van mijn pensionering aangenaam verrast dat zowel mijn collega’s als de Noord-Limburgse lokale besturen ervoor hebben gekozen om het opstartend Credo Huis in Sint-Huibrechts-Lille te steunen. Er was niet alleen morele engagement om in de dienstverlening samen te werken. Er was ook de daadwerkelijke financiële steun om dit mooie initiatief mee op te sporen te zetten.