Pelt

Het Credohuis Pelt biedt een gezellige, warme en veilige thuis aan maximum 4 dak-en (t)huisloze jongeren. Een plek waar ze tot rust kunnen komen en doelgericht aan hun toekomst kunnen werken om uiteindelijk volwaardig te re-integreren in de maatschappij.
002-happiness-2

Leeftijd

16-25 jaar

003-alarm-clock-2

Verblijfsduur

Van enkele maanden tot 15 maanden of langer
house-credo

4 modules

KWE 24/7 permanentie

gestructureerd faseplan usp

Gestructureerd

Faseplan
Huisfoto

Voor wie

Dak-en (t)huisloze jongeren die om welke reden dan ook er alleen voor staan en er niet in slagen om zelfstandig hun plek in de maatschappij te vinden.

Leeftijd tussen 16-25 jaar.

Geloof, geaardheid, geslacht en herkomst spelen géén rol.

Gemotiveerd zijn en bereid zijn om in een kleine groep samen te leven

Hoe

gestructureerd faseplan

Tijdens hun tijdelijk verblijf dat van enkele maanden tot 15 maanden of zelfs langer kan duren gaan de jongeren op hun tempo en met zelf gekozen doelen doorheen een gestructureerd faseplan dat gebaseerd is op de Credo driehoek: identiteit-bekwaamheid-zelfstandigheid.

trajectbegeleiders

Professionele persoonlijke trajectbegeleiders, ondersteund door gemotiveerde vrijwilligers, begeleiden de jongeren doorheen dit faseplan en helpen om hun gemaakte keuzes om te zetten in de praktijk.

zelfredzaamheidsmatrix

In dit faseplan zijn de verschillende levensdomeinen verweven zodat er géén enkele hulpvraag over het hoofd wordt gezien. Aan de hand van een visuele zelfredzaamheidsmatrix, Visio, wordt het persoonlijk traject nauwgezet opgevolgt.

een veilige thuis

Een 24/7 permanentie verzekerd de bewoners een veilige thuis.06_ons_logo_IMG_5679

Hoe jezelf aanmelden?

Je huidige hulpverlener of begeleider (OCMW, CLB, JAC,…) kan op jou vraag contact met ons opnemen. Heb je géén contact met een hulpverlener of begeleider en ben je helemaal niet bekend met jeugdhulpverlening dan kan je uiteraard ook zelf contact met ons opnemen.

In beide gevallen wordt er sowieso een 1ste kennismakingsgesprek gepland in het Credohuis Pelt. Tijdens dit gesprek kunnen we met elkaar kennismaken en krijg je een eerste indruk hoe een verblijf in het Credohuis er voor jou zou kunnen uitzien. Is dit eerste gesprek positief verlopen dan plannen we een week later een 2de kennismakingsgesprek.

Tijdens dit 2de gesprek gaan we wat dieper in op de hulpvragen en de praktische zaken. Zit het nog steeds goed langs beide kanten dan gaan we je aanmelden. Ons aanbod is namelijk niet rechtstreeks toegankelijk.

Je aanmelding en verblijf dient in overleg met de ITP (Intersectorale Toegangspoort) van agentschap Opgroeien te gebeuren. Zij bekijken of onze hulp het best bij jou past.

Een aanmelding gebeurd steeds via een “A-Document”. Dit wordt door je huidige hulpverlener/begeleider opgesteld. Bij uitzondering kan ook het Credohuis Pelt dit voor je opstellen. Na verzending van het A document zal de ITP zo snel mogelijk haar beslissing aan jou overmaken.

Verblijf

Professionele persoonlijke trajectbegeleiders, ondersteund door gemotiveerde vrijwilligers, begeleiden de jongeren doorheen dit faseplan en helpen om hun gemaakte keuzes om te zetten in de praktijk.

Een 24/7 permanentie door vrijwilligers verzekerd een veilig thuis.

Gezien wij een begeleidend aanbod naar jou toe hebben onderteken je een verblijfsovereenkomst gebaseerd op begeleiding en géén huurovereenkomst. Je kan en mag tijdens je verblijf je wettelijke verblijfplaats (domicilie) op het adres van het Credohuis plaatsen.

We vragen een som van 720€ per maand als bijdrage voor de onkosten van je verblijf. Het is een “All-Inn” formule. In principe heb je géén andere onkosten meer. Van de 720€ sparen we automatisch 80€ voor jou. Je spaarbedrag wordt bij vertrek aan jou uitbetaald.

Je dient akkoord te zijn met het huisreglement en het alcohol-drugsbeleid.

Huisfoto2

Credohuis Pelt

Het Credohuis Pelt is gelegen in Sint-Huibrechts-Lille, een kerkdorp in Noord-Limburg dat 3280 inwoners telt. Sinds 01 januari 2019 maakt Sint-Huibrechts-Lille deel uit van de nieuwe fusiegemeente “Pelt”. Pelt telt ruim 32.500 inwoners en heeft tal van faciliteiten. Er is een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer waaronder rechtstreekse treinverbindingen naar Antwerpen en Brussel.


Het huis, een gewone rijwoning, ligt in de dorpskern van Sint-Huibrechts-Lille in Lille Dorp nr 10. Een bushalte met lijnen naar alle hoeken van de provincie en naar het treinstation van Pelt ligt op wandelafstand. Het huis was in een vorig tijdperk het “krantenwinkeltje” van Lille. De Vzw is huurder van het pand en deed in 2018, samen met de eigenaar een grondige renovatie van het pand. Het huis voldoet aan alle huidige veiligheids –en comfortnormen.


Op de bovenverdieping zijn er 4 slaapkamers van ongeveer 12m2. Iedere slaapkamer heeft een raam, verwarming, lavabo met warm en koud water en is volledig bemeubeld. Er is eveneens een gemeenschappelijke douche en toilet aanwezig.
Beneden is er een gezellige ruime living en eetkamer met centraal een volledig ingerichte open keuken. Er is nog een extra badkamer met ligbad, een toilet en een ruime berging voor was en strijk. Ook is er een kelder die gebruikt worden om voorraden in op te slaan. Buiten is er een stadstuintje en een tuinhuis. Er zijn er fietsen ter beschikking.


In het voormalige krantenwinkel gedeelte is er nog een extra gemeenschappelijke ruimte. Deze kan door bezoekers, de jongeren of bv voor vergaderingen of speciale activiteiten gebruikt worden. Naast deze gemeenschappelijke ruimte is er nog een kantoortje voorbehouden voor de medewerkers en een logeerkamer voor de vrijwilliger die blijft overnachten.

Ontstaan, Geschiedenis

Begin 2017 kwamen Huguette en Gilbert, de initiatiefnemers, in contact met het Credohuis Maastricht. Hieruit ontstond een vriendschap en een samenwerking vanwaaruit het verlangen groeide om een eigen Credohuis in Belgisch Limburg op te richten.

Op 27 september 2017 werd te Neerpelt Vzw JoLi opgericht. JoLi staat voor Jongerenopvang Limburg en verwijst eveneens naar het Frans bijvoeglijk naamwoord “joli”. Dit is hoe we als organisatie naar onze jongeren kijken. Ze zijn knap, waardevol… ze zijn JoLi. In de statuten werd als doelstelling het volgende vermeld (Artikel 4): “De vereniging heeft als doel dak- en thuisloze jongeren in Limburg tussen de 18 en 25 jaar te helpen om hun plaats in de maatschappij te vinden. Om dit doel te bereiken biedt de vereniging vanuit een kleinschalige aanpak residentiële en gestructureerde opvang en begeleiding aan. De jongeren worden geholpen bij het (her)ontdekken van hun identiteit, bekwaamheid en zelfstandigheid. Door middel van een persoonlijk groeiplan en een buddysysteem mogen deze thuisloze jongeren volledig tot hun doel komen en volwaardig re-integreren in de maatschappij.” De bestuursleden hebben ieder hun eigen verhaal en motivatie om deze jongeren te helpen en gemeenschappelijk delen ze het verlangen om vanuit hun Christelijke identiteit kwetsbare personen uit onze maatschappij daadwerkelijk hulp te bieden.

Naar aanleiding van een oproep van de overheid: uitbreidingsbeleid jeugdhulp-werf 3, actieplan jongvolwassenen –kleinschalige woonvormen diende de Vzw op 20 april 2018 een dossier in bij het Agentschap Jongerenwelzijn. Het dossier kwam tot stand met ondersteuning van de Welzijnsregio Noord-Limburg en verschillende netwerkpartners uit de zorgwereld. Zonder hun hulp, bemoediging en geloof in het project had deze inschrijving nooit mogelijk geweest. Op 07 november 18 tenslotte, na een lange voorbereiding, gaf het Agentschap Jongerenwelzijn groen licht aan Vzw JoLi om een kleinschalige wooneenheid voor dak-en thuisloze jongeren op te richten in Pelt. 

Op 18 maart 2019 mochten we onze eerste jongeren hartelijk welkom heten.
Teamfoto

Het team van Credohuis Pelt.

Stichters

Stichters Gilbert en Huguette. 

Vzw JoLi

Vzw JoLi is de oprichter van en ondernemingsvorm achter het Credohuis Pelt. Opgericht op 27 september 2017 te Neerpelt. Beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid die losstaat van haar leden en streeft belangeloos haar doel na dat vermeld werd in de statuten: dak-en thuisloze jongeren uit Limburg ondersteuning aanbieden. Zetel: Lille Dorp 10, 3910 Pelt; Ondernemingsnummer: BE 0681840714.

De Raad van Bestuur werkt samen met de andere leden van de Vzw achter de schermen van het Credohuis Pelt. Ze waken over de wettelijke verplichtingen, de visie en de missie, nemen administratieve taken op hun, stippelen het beleid en koers verder uit en werken mee aan de verdere ontwikkeling van de Credo-beweging.
Raad van bestuur
  • Voorzitter: Mille Gilbert
  • Penningmeester: Wellens Guido
  • Secretaris: Dreesen David
  • Bestuurslid: Rigtering Christeline
  • Bestuurslid: Palmans Paul
  • Bestuurslid: Bloemen Huguette
Algemene Vergadering
  • Vanherk Philo
  • Symons Martin
  • Reynders Hubert
joli-logo

Vzw JoLi

Ook Vzw JoLi heeft haar eigen logo. JoLi staat voor jongerenopvang Limburg maar verwijst ook naar het frans bijvoeglijk naamwoord “Joli” hetgeen mooi, knap, waardevol betekend. Zo kijkt de Vzw naar haar jongeren. Centraal in ons logo staat een huisje getekend. Het huis betekend op de 1st plaats een veilige en warme thuis voor de jongeren die er verblijven.

Credohuis Pelt

Het Credohuis Pelt maakt deel uit van de “Credo beweging”. In Februari 2013 werd het eerste Credohuis geopend te Maastricht. Het Credohuis Maastricht is DE kernpartner van het Credohuis Pelt. Haar efficiënte en bewezen methodiek, de Credo-aanpak, werd door het Credohuis Pelt overgenomen. Bovendien mag het Credohuis Pelt rekenen op allerlei vormen van ondersteuning vanuit de Credo-Coöperatie in oprichting. Het kernteam neemt de dagelijkse werking in het Credohuis voor haar rekening en heeft maar één doel en prioriteit: jongeren tot bloei brengen!

Kernteam Credohuis Pelt

  • Directie: Mille Gilbert
  • Kernteamleider: Bloemen Huguette
  • Trajectbegeleider: Symons Pascale
  • Trajectbegeleider: Stegeman Nathaniëlle
  • Trajectbegeleider: Jacobs Femke

Een burgerinitiatief dat participeert met de overheid

Het Credohuis Pelt is een kleinschalige wooneenheid voor jongeren dat door Vzw JoLi naar aanleiding van de rondzendbrief “uitbreidingsbeleid jeugdhulp – werf 3: actieplan jongvolwassenen van 20 december 2017” werd opgericht. Het Credohuis Pelt is een organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg en haar werkzaamheden worden gerealiseerd met de steun van het agentschap Opgroeien (voormalig Jongerenwelzijn)

Wijzijncredo

Vrijwilligers

Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze en een enorme meerwaarde voor het Credohuis Pelt. De vrijwilliger heeft een uiterst belangrijke functie binnen de werking.

In het belang van onze jongeren bieden we een 24/7 permanentie aan. Een veilige en liefdevolle omgeving creëren van waaruit de jongeren aan de slag kunnen gaan is immers van primordiaal belang. De vrijwilliger shift is buiten de uren van de professionele trajectbegeleider een aantal uren aanwezig in het huis. Hij vervult 1x om de twee weken een dag, -avond, -of slaapdienst en draagt op een eigen unieke en aanvullende wijze bij tot het tot bloei brengen van onze jongeren.  Op de eerste plaats is de vrijwiliger shift lid van de “Credo-familie”. Een broer of zus, géén boeman of oppas, maar iemand die aanwezig en aanspreekbaar is in het huis, die hen helpt bij het koken of andere huishoudelijke taken, iemand die er is en steeds een luisterend oor kan bieden of een schouderklopje kan geven. De vrijwilliger shift wordt binnen onze werking beschouwd als een volwaardig personeelslid met alle noodzakelijke wettelijke rechten en plichten vandien.

De vrijwilligers shift komen maandelijks samen. Onder leiding van de trajectbegeleiders wordt de dagelijkse werking samen besproken. Ervaringen worden uitgewisseld. Aansluitend wordt er tijdens een samenkomst bijkomende vorming m.b.t. de doelgroep aangeboden. Naast de maandelijkse samenkomsten bestaat er ook de mogelijkheid tot het volgen van bijkomende externe vormingen.

De jongeren vinden het prachtig dat er volwassenen zijn die ze kunnen vertrouwen en die zich onvoorwaardelijk, belangeloos en met een hoog engagement inzetten voor hun welzijn.

Momenteel zijn er en 15 tal vrijwilligers die een shift in het huis op zich nemen. Mooi, maar, er is een permanente vraag naar nieuwe vrijwilligers die het team willen vervoegen. Wil jij bijdragen aan het tot bloei brengen van jongeren in nood? Jongeren tussen de 16 en de 25 jaar die door bepaalde omstandigheden thuisloos zijn geworden met alle uitdagingen van dien? Jongeren die een kans verdienen om te werken aan een mooie toekomst? Geloof jij erin dat deze jongeren vooral mogelijkheden hebben? En lijkt het je leuk om in een enthousiast team zelfstandig aan de slag te gaan? Wordt dan vrijwilliger in het Credohuis Pelt! Neem contact via [email protected] Tf vast:  +32 11 96 73 12. Tf Mobiel: +32 468 00 13 30

Buiten de vrijwilligers shift is er ook een nood aan vrijwilligers die zich voor specifieke en meer practische zaken zoals klusjeswerken, organiseren ontspanningsavonden,…willen inzetten.

Partners

lus
Pieter Simenon
Reling
Vzw Ons Kinderhuis
welzijn

Contact

Lille Dorp 10, 3910 Pelt
Tf 011 967312GSM 0468001330
[email protected]
Ondernemingsnummer: 0681.840.714
Bankrekening: BE 47 7370 4835 8280