Lisbeth Mille resized

Het verhaal van Lisbeth

Wij zijn Credo

Dit is Lisbeth Mille. Ze is de dochter van de initiatiefnemers van Credo Huis Pelt, draagt al vanaf het begin haar steentje bij als vrijwilligster en heeft hart voor de jongeren.

 “Mijn ouders hebben samen met het kernteam Credo Huis Pelt opgericht. Toen ik hoorde van dit project heb ik geen moment getwijfeld. Vanzelfsprekend ben ik dan ook meegegaan in de droom van mijn ouders en zodoende ben ik als vrijwilliger aan de slag gegaan.

Ik heb geen opleiding gevolgd voor de begeleiding van jongeren, maar ik vind het fijn om als vrijwilliger toch mijn steentje bij te kunnen en mogen dragen aan de leefbaarheid van deze doelgroep. Daarom ben ik één keer per week vrijwilliger tijdens een avonddienst.

Al vanaf het prille begin speel ik tafelvoetbal met een jongere in het huis. Dit doen wij iedere shift die ik werk. De afgelopen vijf maanden bestonden vooral uit trainen en zweten, maar na tientallen nederlagen heb ik eindelijk een keer kunnen winnen. Of ik talent heb? Misschien heb ik wel gewoon een goede trainer gehad.

Ik vind dat iedere jongere een leuk thuis verdient. Daarom vind ik het juist zo prachtig dat wíj dat kunnen bieden, vooral in de gezinssfeer die wij steeds proberen te creëren. Het ‘thuis-gevoel’ is in het Credo Huis dan ook sterk aanwezig en dat vind ik ontzettend mooi om te zien.”

Janien Nouwen resized

Het verhaal van Janien

Wij zijn Credo

Dit is Janien Nouwen, al vanaf moment één betrokken bij het Credo Huis. Ze was aanwezig bij de eerste vergadering, is bestuurslid, heeft het logo ontworpen en is als vrijwilliger betrokken bij het project.

“Gilbert en Huguette, de initiatiefnemers van Credo Huis Pelt, hadden mij en mijn man uitgenodigd voor de verkennende vergadering in verband met de problematiek rondom dak- en thuisloze jongeren. Van een echt Credo Huis was toen nog helemaal geen sprake. We hebben dan ook de ontwikkeling van het hele project meegemaakt. VZW JoLi (jongerenopvang Limburg) kreeg een officiële erkenning van de overheid om een kleinschalige wooneenheid voor dak- en thuisloze jongeren op te richten. Dankzij deze erkenning zijn er vele deuren open gegaan en heeft VZW JoLi 13 erkende partners waar we mee samenwerken. Het huis is er gekomen en werd Credo Huis Pelt genoemd. De kennis, de filosofie en de werking hebben we van onze vrienden van het Credo Huis Maastricht ontvangen.

Mijn drijfveer om met Credo aan de slag te gaan, was vooral de nood van de jongeren. Er is te weinig opvang voor achttienplussers, die geen vast onderdak hebben. Het idee om deze jongeren een betere toekomst te bieden, heb ik werkelijkheid zien worden door het ontstaan van het Credo Huis Pelt waar liefde, tijd en aandacht voor elkaar is. De jongeren zijn dankbaar en hebben waardering voor het feit dat vrijwilligers hun vrije tijd in dit project steken. Dat werkt heel bemoedigend.

De aanpak van Credo spreekt mij erg aan, want het hele project draait om de ontwikkeling van jongeren. Het doel is dat de jongeren zelfstandig worden en hun talenten ontdekken zodat ze weten dat ze waardevol zijn.  Bovendien geven we de eer aan God, want Hij is de bouwheer van onze ideeën. Dat maakt het hele project nog specialer, omdat ‘geloof’ werkelijkheid is geworden.”

Guido Vrolix

Het verhaal van Guido

Wij zijn Credo

Mijn naam is Guido Vrolix. Vanuit mijn professionele activiteit als directeur van Welzijnsregio Noord-Limburg, kwam ik in contact met de initiatiefnemers van het Credo Huis Pelt.

Welzijnsregio is een samenwerkingsverband van acht Noord-Limburgse OCMW’s (Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Pelt en Peer). Deze gemeenten voeren samen een aantal welzijnsdiensten uit zoals het Sociaal Verhuurkantoor, Tewerkstellingsbegeleiding, Integratie, Gezinszorg, Rechtshulp en Schuldhulpverlening.

Als samenwerkingsverband is Welzijnsregio ook het regionaal aanspreekpunt voor deze OCMW’s. Zo hadden we midden 2017 een eerste gesprek met Gilbert en zijn vrienden die initiatief wilden nemen om dakloze jongeren op te vangen en hen weerbaarder te maken binnen de samenleving. Wat we gemeenschappelijk hadden, was het werkingsgebied Noord-Limburg maar vooral ook de visie om versterkend te werken met de jongere zelf en dit voornamelijk binnen een inclusieve en allesomvattende aanpak. Zowel professioneel als persoonlijk voelde ik mij direct betrokken bij deze vraag.

Professioneel: Lokale besturen, OCMW’s in het bijzonder, hebben de initiële opdracht om over de grondrechten van hun inwoners te waken. Het recht op wonen staat hierbij ongetwijfeld voorop en bovendien ervaren we dagelijks de werking dat er een groeiende groep van kwetsbare jongeren is die aansluiting dreigen te verliezen op vlak van huisvesting, tewerkstelling en gezondheidszorg. Kortom, maatschappelijke participatie.

Persoonlijk: Het feit dat een groep gedreven vrijwilligers zich actief wil inzetten om aan deze problematiek een eigen oplossing te geven. Vooral ook dat ze dit willen doen binnen de context en in aansluiting met de reguliere hulpverlening, zodanig dat het een goed onderbouwd en duurzaam project wordt.

Ik was bij mijn afscheid als directeur van Welzijnsregio naar aanleiding van mijn pensionering aangenaam verrast dat zowel mijn collega’s als de Noord-Limburgse lokale besturen ervoor hebben gekozen om het opstartend Credo Huis in Sint-Huibrechts-Lille te steunen. Er was niet alleen morele engagement om in de dienstverlening samen te werken. Er was ook de daadwerkelijke financiële steun om dit mooie initiatief mee op te sporen te zetten.