Afbeelding6

Zorg met liefde, tijd en aandacht

Ik (Dorien)ga even terug naar iets meer dan 7 jaar geleden. Ik zit thuis aan de keukentafel en krijg een mislukt jeugdzorg verhaal te horen. Het verhaal over een jongere die met 18 jaar jeugdzorg uit moest vanwege de leeftijd. Gewoon omdat Nederland het op die manier heeft (had) ingericht. Met 18 jaar word je geacht volwassen te zijn, volgens de wet. Alle zorglijntjes worden doorgeknipt. Er blijft één uur ambulante zorg per week over, die nagenoeg vaak telefonisch plaatsvinden met een jongere. Een erg groot verschil als je daarvoor in een warm gezinshuis hebt gewoond voor jaren met 24/7 zorg. Situatie met biologische netwerk van de jongere is jammer genoeg weinig of tot niets in veranderd.

Het verhaal vertelt verder dat de jongere dat wel al die jaren als droom had:” als ik 18 jaar ben ga ik weer bij mijn ouder wonen, want als ik 18 jaar ben mag ik alles zelf beslissen.” Na meestal drie maanden is het conflict zo hoog opgelopen tussen de jongere en ouders dat ze op straat komen te staan zonder enige uitzicht op wonen. Met als gevolg dat ook schoolstructuur niet meer lukt voor de jongere. Het is een niet een op zichzelf staand verhaal, er zijn erg veel van deze verhalen blijkt uit onderzoek.

Het doet iets met me. Vooral dat na zoveel warme jaren van zorg in een razend tempo alles weer afgebroken lijkt. Waar de jongere opnieuw de dupe van is. De dupe van het systeem.

Ik begin na te denken over de natuurlijke ontwikkeling van kinderen die gaan uitvliegen. Bv onze eigen kinderen waarvan drie al uitgevlogen zijn. Allemaal hebben ze een eigen route gehad. Het verliep geleidelijk naar steeds een stapje meer in zelfstandigheid. We hebben alleen nooit een touwtje doorgeknipt. Altijd mogen ze op ons terug vallen. Altijd staan we klaar met advies of (praktische) hulp.

Hoeveel te meer zouden kinderen met een jeugdzorg geschiedenis ook een geleidelijke ontwikkeling naar zelfstandigheid goed kunnen gebruiken. Wat zou ik graag deze zorg faciliteren. Zorg die stapsgewijs en op maat een ontwikkeling toestaat van nauwe betrokkenheid zoals een gezinshuis naar zelf alles op de rit krijgen en dan uitvliegen.

Dat is wat we doen als Credohuis, verbonden met het gezinshuis. Nu met 2 plekken om verder te groeien naar zelfstandigheid, straks met 7 extra plekken in het nieuwe Credohuisproject. Deze maand gaat alvast met succes een eerste jongere uitvliegen. Met 14 jaar is L. in het gezinshuis komen wonen en met 18 jaar is ze doorgestroomd naar het Credohuis en met haar 20 jaar gaat L. ons uitzwaaien. Ze neemt niet alleen afscheid van ons maar in z’n geheel neemt ze afscheid van Jeugdzorg.

Zorg op maat proeft naar meer.

Locatie Credohuis Ede

Credohuis Ede is volop in beweging


Afgelopen jaar 2021 was een intensief maar gezegende tijd.

In het voorjaar kregen wij het goede nieuws dat wij opnieuw het keurmerk gezinshuizen en ISO 9001 hebben gekregen. Dit was vanwege een omzetting van onze organisatie voor het behalen van de kwaliteit systeem een hele klus. We zijn dankbaar dat het gelukt is.

Daarnaast hebben wij het voorrecht verkregen om een aantal jongeren onder rechtstreekse plaatsing te laten vallen.  Dit betekent concreet dat er geen jeugdzorginstellingen tussen zit, en er meer verantwoordelijkheid, zeggenschap en financiële middelen bij ons komt te liggen. Wij zijn dan nu na 15 jaar officieel een kleinschalig zorginstelling geworden met rechtstreekse inkoop via de Foodvalley.

Diverse medewerkers hebben daardoor extra betaalde uren gekregen en ook hebben we o.a. een GZ- psycholoog en SKJ geregistreerde hulpverleners in onze organisatie kunnen betrekken. Dit zorgt ervoor dat we op zorginhoud niveau nog meer deskundigheid in ons opvang-gezinshuis hebben. Daarnaast zijn we druk bezig met uitbreiding van een nieuw locatie. Na een moeizaam proces is het ons gelukt om wooncomplex van de buren te kopen. Daar kunnen we 8 extra woonstudio’s voor jongeren maken. De jongeren die in ons gezinshuis verblijven kunnen we een toekomstperspectief 18+ bieden. Dat betekent dat we ze een zelfstandigheid training kunnen aanbieden. Ook is er een echtpaar dat dezelfde visie heeft hieraan toegevoegd.  We hebben elkaar daarin gevonden en zijn zeer dankbaar hiervoor dat zij zich willen inzetten om de jongeren verder te begeleiden/coachen. Zij gaan op dit mooie wooncomplex wonen.

We hopen de eerste jongeren in het voorjaar van 2022 te kunnen huisvesten. Kortom; we zijn volop in beweging, het is een hectische maar geslaagde tijd.
|

Elke zwerfjongere een eigen huis?

Nederland telt rond de 12.500 zwerfjongeren. Volgens het CBS ligt het werkelijke aantal hoger. Veel dak- en thuisloze jongeren blijven buiten beeld van de overheid en hulporganisaties. Duidelijk is dat het om een op dit moment sterk groeiende groep gaat. Paul Blokhuis lanceerde een ambitieus actieplan om dit tegen te gaan. Maar hoe verhoudt zijn plan zich tot de dagelijkse ervaringen van de mensen op de publieke tribune? Je leest het via http://bit.ly/publieke tribune 

 

Fortuna Sittard en Credo Foundation samen sterk voor jongeren

Fortuna Sittard n de Credo Foundation slaan de handen ineen met als doel realisatie van een Credohuis in de gemeente Sittard-Geleen. Volgens Eric Casters, mede-oprichter van het Credohuis, is de samenwerking met Fortuna Sittard een perfecte match. “Iedereen kent het gevoel van saamhorigheid na de gewonnen wedstrijd. Iedereen wint als Fortuna wint. Zo is dat ook met jongeren. Iedereen wint als onze jongeren tot bloei komen.” Samen sterk voor jongeren. Dan wint pas écht iedereen! Meer weten over deze unieke samenwerking? Je leest het via http://bit.ly/FortunaSittard-CredoFoundation