Afbeelding9

Credohuis Ede opent in 2023 extra locatie jeugdzorg

In 2023 breidt Credohuis Ede uit met 8 extra plekken voor jeugdzorg. Wat in 2008 begon met de opvang van één baby in een rijtjeshuis in Ede is zeventien jaar later uitgegroeid tot een gezinshuis met 10 jongeren van 15 – 23 jaar op een buitenlocatie in Ede. Credohuis Wees(T)huisgroeide op een natuurlijke manier mee met de levensfases van gezinshuisouders Peter & Dorien Keurentjes. Veel jongeren denken: als ik eenmaal 18 ben…”.

Een vertrouwd thuisvoor jongeren

Op de bank in de woonkamer vertelt Dorien Keurentjes het verhaal. “We hebben ons huis ‘Wees(T)huis’ genoemd, omdat we hopen dat als jongeren hier uitstromen dat ze hun begrip ‘thuis’ is hersteld. De jongeren die hier wonen komen allemaal uit een thuissituatie waarin onderdrukking is geweest. Bijvoorbeeld door seksueel misbruik, verwaarlozing, huiselijk geweld, mishandeling. Maar een huis waar onderdrukking is, kan niet een ‘thuis’ zijn. We willen dat ons ‘thuis’ een plek is, waar ze kwetsbaar kunnen zijn en zichzelf kunnen laten zien. Waar ze vrijheid ervaren om te vertellen wat ze denken, wat ze voelen en wat ze zouden willen. Maar daarvoor is het wel nodig dat er vertrouwen groeit en daar is tijd voor nodig.”

Aanbod van een bijzonder huis

Hoe zijn Peter en Dorien eigenlijk terecht gekomen op deze prachtige buitenlocatie in Ede? Daarvoor moeten we even terug in de tijd. Tijdens een zendingsreis in 2016 naar Afrika komen Peter en Dorien in aanraking met een vrouw die met één vondeling een Kinderkarten was begonnen en in haar begeleiding stap voor stap was meegegroeid met dat kind. “Zij was voor ons een heel inspirerend voorbeeld. Gewoon langszij blijven lopen en de natuurlijke ontwikkeling volgen en stimuleren. Toen we thuis kwamen uit Afrika zei een vriend vanuit het niets dat hij een huis voor ons had gevonden. Wij waren net van plan om ons rijtjeshuis te gaan verbouwen en waren helemaal niet op zoek naar een huis, maar het aanbod kwam precies op het goede moment.”

Profetieën komen uit

“Rondom het nieuwe huis kwam echt de éne profetie na de andere uit. In drie maanden hadden we ons oude huis verkocht, niet nieuwe huis gekocht en waren we verhuisd. Aan als voelden we: dit klopte. En het mooiste was: op deze plek kon het aantal jongeren in het gezinshuis verder groeien en konden we onze visie voor jongeren van 18+ werkelijkheid laten worden. Achter het nieuwe huis zaten namelijk drie studio’s waar deze jong volwassenen op afstand konden wonen en toch met ons verbonden konden blijven. Zo konden ze groei doormaken naar zelfstandigheid.”

Als je eenmaal 18 bent…”

De Keurentjes ontdekten de afgelopen jaren namelijk dat het belangrijk is om jongeren ook na hun 18e te blijven begeleiden. “We kwamen op een gegeven moment op een punt dat de eerste jongeren gingen uitvliegen omdat ze 18 werden. Om ons heen hoorden geluiden dat dat vaak niet goed ging. Dat jongeren, bijvoorbeeld vanuit jeugdzorg, loze beloften te horen kregen: ‘als je eenmaal 18 bent…’. We merkten dat dit soort overtuigingen in de hoofden van de jongeren zat, terwijl ze er nooit over nagedacht hadden of ze na hun 18e wel alleen kónden wonen.”

Verlengde Jeugdzorgwet

“De overstap van de warmte en betrokkenheid van een gezinshuis naar de ambulante begeleiding en het op zichzelf wonen, is voor veel jongeren een veel te grote stap. Bij onze eigen kinderen knippen we het lijntje met 18 jaar ook niet ineens door, toch? We hebben toen besloten dat we voor iedere jongere maatwerk wilde leveren. We wilden niet zozeer kijken naar de leeftijd, maar de natuurlijke ontwikkeling van de jongere volgen en vanuit blijvende verbinding de jongere begeleiden naar zelfstandigheid, ook na hun 18e. Door de Verlengde Jeugdzorgwet is dit ook mogelijk geworden.”

 

Extra locatie open in 2023

Peter en Dorien verwachten in de eerste helft van 2023 een nieuwe voorziening te openen, in een aangrenzend huis. “Twee jaar geleden vroeg de buurman of wij zijn huis wilde kopen. Een woonhuis met een loods met 8 garageboxen. Op de bovenverdieping van het woonhuis had de buurman al voorbereidingen getroffen voor bv. een keuken en een badkamer. Dit paste precies in het plaatje dat wij voor ogen hadden. Op de bovenverdieping van het huis gaan we nu een grote studiokeuken bouwen waar we de jongeren gaan helpen met boodschappen doen, koken en opruimen. Zo kunnen we hen leren om zelfstandig te worden, terwijl we toch in verbinding blijven. De garageboxen worden omgebouwd naar 8 studio’s met elk een eigen douche en wc, eigen slaap- en woonplek. Wat we op dit moment doen is cultuur bouwen bij de jongeren om op deze nieuwe plek in te kunnen wonen. Of eigenlijk: te ‘mogen’ wonen. Ze mogen doorstromen naar deze nieuwe plek als we écht merken dat ze bereid zijn om te leren verantwoordelijkheid te nemen.”

Meer ambachtelijk 

Wat zien ze voor zich als deze nieuwe woongroep is geopend? “Op dit moment zijn er een aantal mensen betrokken die vooral therapeutisch handelen. Gericht op verwerking en doelen stellen. Maar in het woonhuis komt een nieuw echtpaar te wonen, die zich vooral gaat richten op positieve activiteiten met de jongeren. Door de jongeren met bijvoorbeeld ambachtelijk werk te betrekken, waarin ze focus krijgen op: he dat kan ik. In plaat van continue focussen op wat je moet verwerken, bouwen ze positieve ervaringen op: ‘Hé, ik kan iets neerzetten! Ik kan iets maken!’”

God voorziet

Peter & Dorien kijken terug op een dynamisch 2022. “Het project heeft in afgelopen jaar helaas veel vertraging opgelopen. Maar onder hoge druk ontstaat vaak iets moois. Het was een jaar van teleurstellingen, maar ook van volharden en focus houden op wat God heeft gezegd. En dat heeft ook weer tot nieuwe doorbraken geleid, bijvoorbeeld in mensen die aan zijn gehaakt, investeerders en vergunningen. Het is goed dat we elkaar er steeds op blijven wijzen dat Hij Voorziener is.”

Afbeelding6

Zorg met liefde, tijd en aandacht

Ik (Dorien)ga even terug naar iets meer dan 7 jaar geleden. Ik zit thuis aan de keukentafel en krijg een mislukt jeugdzorg verhaal te horen. Het verhaal over een jongere die met 18 jaar jeugdzorg uit moest vanwege de leeftijd. Gewoon omdat Nederland het op die manier heeft (had) ingericht. Met 18 jaar word je geacht volwassen te zijn, volgens de wet. Alle zorglijntjes worden doorgeknipt. Er blijft één uur ambulante zorg per week over, die nagenoeg vaak telefonisch plaatsvinden met een jongere. Een erg groot verschil als je daarvoor in een warm gezinshuis hebt gewoond voor jaren met 24/7 zorg. Situatie met biologische netwerk van de jongere is jammer genoeg weinig of tot niets in veranderd.

Het verhaal vertelt verder dat de jongere dat wel al die jaren als droom had:” als ik 18 jaar ben ga ik weer bij mijn ouder wonen, want als ik 18 jaar ben mag ik alles zelf beslissen.” Na meestal drie maanden is het conflict zo hoog opgelopen tussen de jongere en ouders dat ze op straat komen te staan zonder enige uitzicht op wonen. Met als gevolg dat ook schoolstructuur niet meer lukt voor de jongere. Het is een niet een op zichzelf staand verhaal, er zijn erg veel van deze verhalen blijkt uit onderzoek.

Het doet iets met me. Vooral dat na zoveel warme jaren van zorg in een razend tempo alles weer afgebroken lijkt. Waar de jongere opnieuw de dupe van is. De dupe van het systeem.

Ik begin na te denken over de natuurlijke ontwikkeling van kinderen die gaan uitvliegen. Bv onze eigen kinderen waarvan drie al uitgevlogen zijn. Allemaal hebben ze een eigen route gehad. Het verliep geleidelijk naar steeds een stapje meer in zelfstandigheid. We hebben alleen nooit een touwtje doorgeknipt. Altijd mogen ze op ons terug vallen. Altijd staan we klaar met advies of (praktische) hulp.

Hoeveel te meer zouden kinderen met een jeugdzorg geschiedenis ook een geleidelijke ontwikkeling naar zelfstandigheid goed kunnen gebruiken. Wat zou ik graag deze zorg faciliteren. Zorg die stapsgewijs en op maat een ontwikkeling toestaat van nauwe betrokkenheid zoals een gezinshuis naar zelf alles op de rit krijgen en dan uitvliegen.

Dat is wat we doen als Credohuis, verbonden met het gezinshuis. Nu met 2 plekken om verder te groeien naar zelfstandigheid, straks met 7 extra plekken in het nieuwe Credohuisproject. Deze maand gaat alvast met succes een eerste jongere uitvliegen. Met 14 jaar is L. in het gezinshuis komen wonen en met 18 jaar is ze doorgestroomd naar het Credohuis en met haar 20 jaar gaat L. ons uitzwaaien. Ze neemt niet alleen afscheid van ons maar in z’n geheel neemt ze afscheid van Jeugdzorg.

Zorg op maat proeft naar meer.

Locatie Credohuis Ede

Credohuis Ede is volop in beweging


Afgelopen jaar 2021 was een intensief maar gezegende tijd.

In het voorjaar kregen wij het goede nieuws dat wij opnieuw het keurmerk gezinshuizen en ISO 9001 hebben gekregen. Dit was vanwege een omzetting van onze organisatie voor het behalen van de kwaliteit systeem een hele klus. We zijn dankbaar dat het gelukt is.

Daarnaast hebben wij het voorrecht verkregen om een aantal jongeren onder rechtstreekse plaatsing te laten vallen.  Dit betekent concreet dat er geen jeugdzorginstellingen tussen zit, en er meer verantwoordelijkheid, zeggenschap en financiële middelen bij ons komt te liggen. Wij zijn dan nu na 15 jaar officieel een kleinschalig zorginstelling geworden met rechtstreekse inkoop via de Foodvalley.

Diverse medewerkers hebben daardoor extra betaalde uren gekregen en ook hebben we o.a. een GZ- psycholoog en SKJ geregistreerde hulpverleners in onze organisatie kunnen betrekken. Dit zorgt ervoor dat we op zorginhoud niveau nog meer deskundigheid in ons opvang-gezinshuis hebben. Daarnaast zijn we druk bezig met uitbreiding van een nieuw locatie. Na een moeizaam proces is het ons gelukt om wooncomplex van de buren te kopen. Daar kunnen we 8 extra woonstudio’s voor jongeren maken. De jongeren die in ons gezinshuis verblijven kunnen we een toekomstperspectief 18+ bieden. Dat betekent dat we ze een zelfstandigheid training kunnen aanbieden. Ook is er een echtpaar dat dezelfde visie heeft hieraan toegevoegd.  We hebben elkaar daarin gevonden en zijn zeer dankbaar hiervoor dat zij zich willen inzetten om de jongeren verder te begeleiden/coachen. Zij gaan op dit mooie wooncomplex wonen.

We hopen de eerste jongeren in het voorjaar van 2022 te kunnen huisvesten. Kortom; we zijn volop in beweging, het is een hectische maar geslaagde tijd.
|

Elke zwerfjongere een eigen huis?

Nederland telt rond de 12.500 zwerfjongeren. Volgens het CBS ligt het werkelijke aantal hoger. Veel dak- en thuisloze jongeren blijven buiten beeld van de overheid en hulporganisaties. Duidelijk is dat het om een op dit moment sterk groeiende groep gaat. Paul Blokhuis lanceerde een ambitieus actieplan om dit tegen te gaan. Maar hoe verhoudt zijn plan zich tot de dagelijkse ervaringen van de mensen op de publieke tribune? Je leest het via http://bit.ly/publieke tribune 

 

Fortuna Sittard en Credo Foundation samen sterk voor jongeren

Fortuna Sittard n de Credo Foundation slaan de handen ineen met als doel realisatie van een Credohuis in de gemeente Sittard-Geleen. Volgens Eric Casters, mede-oprichter van het Credohuis, is de samenwerking met Fortuna Sittard een perfecte match. “Iedereen kent het gevoel van saamhorigheid na de gewonnen wedstrijd. Iedereen wint als Fortuna wint. Zo is dat ook met jongeren. Iedereen wint als onze jongeren tot bloei komen.” Samen sterk voor jongeren. Dan wint pas écht iedereen! Meer weten over deze unieke samenwerking? Je leest het via http://bit.ly/FortunaSittard-CredoFoundation