20220822_181024

Samen sterk in Pelt

Even voorstellen: A Way Home Noord-Limburg (België)

A Way Home is een internationale beweging, ontstaan in Canada, met als doel dak-en thuisloosheid bij jongvolwassenen structureel aan te pakken. Op 29 april 2021 vond er de Kick Off plaats van A Way Home Noord Limburg (België), een nieuwe coalitie van partners die zich belangeloos wil inzetten om naast bestaande initiatieven in eigen regio nieuwe concrete acties te ontwikkelen om dak- en thuisloosheid bij jongeren een halt toe te roepen. Het Credohuis Pelt is samen met andere partners; Agentschap Opgroeien, Arktos, VZW Homie, Welzijnsregio Noord Limburg, Gezin Centraal, JAC, Beschut Wonen Nood Limburg, VZW Pieter Simenon vanaf dag 1 actief in deze coalitie. Momenteel zijn er 4 bestaande werkgroepen: Wonen, Peer Support, dagbesteding-vrije tijd en (geestelijk) welzijn. Naast deze 4 werkgroepen is er nog een 5e groep: De focusgroep jongeren. De focusgroep, bestaande uit jongeren met ervaring in de problematiek, komt 1x om de 3 maanden samen en volgt de werkzaamheden van de werkgroepen op. Directie Credohuis Pelt maakt deel uit van de Back-Office A Way Home, de werkgroep Peer Support en helpt eveneens met het aansturen van de focusgroep jongeren waarvan jongeren en ex-jongeren van het Credohuis Pelt eveneens deel van uitmaken. Op 30 september 2022 komen we met het collectief terug samen. Samen gaan we voor ons doel: Géén dak- en thuisloze jongeren in onze Noord Limburgse kerkdorpen meer!!

Gift Wereldwinkel OXFAM Neerpelt

Als onrechtstreeks gevolg van de corona crisis zal de OXFAM wereldwinkel van Neerpelt dit najaar haar deuren sluiten… Uiteraard minder goed nieuws voor de lokale Vzw en haar vrijwilligers. Maar, de verantwoordelijken zoeken nu al naar mogelijkheden en opportuniteiten om de winkel in schoonheid te kunnen sluiten! Zo mocht het Credohuis Pelt een palet vol met fairtradeproducten en lekkernijen met een winkelwaarde van € 2473 in ontvangst nemen. Nog nooit waren de rekken in de kelder van het Credohuis zo gevuld! Dankbaar!

Komen en gaan…

Tijdens de zomermaanden vond er een kleine wissel plaats in het Credohuis. Twee jongeren beëindigden hun traject en verhuisden naar hun eigen plekje. Wat zijn we blij dat ze hun doel bereikt hebben en dat we hen een duwtje in de rug mochten geven! Het afscheid nemen went niet echt,… het blijft voor alle medewerkers toch wel een beetje moeilijk wanneer een jongere “het nest “ verlaat. Tegelijkertijd is er uiteraard blijdschap om weer 2 nieuwe jongeren welkom te kunnen heten! De matrassen hebben géén tijd om af te koelen. De nood is en blijft hoog in eigen regio. Dankbaar dat we als Credohuis iets mogen betekenen in de levens van deze jongvolwassenen;

10_contact_IMG_5666

Vreugde bij Credohuis Pelt

10_contact_IMG_5666Op 30 april 2017 hadden Gilbert en Huguette het allereerste verkennende gesprek met een leidinggevende uit het Vlaams Zorglandschap. De persoon in kwestie omschreef de plannen als nobel maar gaf tegelijkertijd de boodschap ,dat een kleine opvang/begeleiding voor dak- en thuisloze jongeren, op te starten onmogelijk was. De tijd dat Vzw’tjes door vrijwilligers werden opgericht in de zorg en dan ook nog steun zouden ontvangen van de overheid was immers iets van jaren geleden. Iets uit de jaren zeventig…. Niet meer mogelijk in deze tijd.

Onlangs ontving Credohuis Pelt een schrijven vanuit Brussel. Op datum van 15 februari 2022 heeft de administrateur-generaal van Opgroeien besloten om Vzw Joli en haar kleinschalige wooneenheid Credohuis Pelt te erkennen als voorziening binnen de Bijzondere Jeugdzorg!

Deze erkenning  is structureel en geeft Credohuis Pelt een stevig fundament om verder op te bouwen. Nu deze erkenning na 3 projectjaren uiteindelijk officieel is valt er een last van de schouders van stichters Gilbert en Huguette en maakte ook wel wat emoties los. Het is dan ook de bekroning van een lange weg die zij samen met bestuur en alle medewerkers hebben afgelegd. De voorbereiding naar Brussel toe gedurende ander halfjaar, aansluitend de eerst 3 praktijkjaren als project en nu de erkenning! Zij zijn dan ook dankbaar voor iedereen die zijn talenten, gaven en engagement hieraan hebben bijgedragen. Bovenal zijn ze dankbaar voor dat God hen heeft geroepen en ons allen verbindt op het pad om Credo verder uit te bouwen.

 

Uitreiking-cheque-Credohuis-Pelt.

Serviceclubs steunen Credohuis Pelt

Uitreiking-cheque-Credohuis-Pelt.
Serviceclubs steunen Credohuis Pelt met cheque van 8500euro

In het Kompenhof te Pelt heeft de 28ste Interservice plaatsgevonden. Interservice is een samenkomst van afgevaardigden van maar liefst 17 verschillende Noord-Limburgse serviceclubs. In 2019 werden reeds de eerste contacten gelegd tussen Interservice en het CH Pelt. Na enkele bezoeken en kennismaken met de werking kon CH Pelt een aanvraag projectsteun indienen. Deze werd door het bestuur van Interservice goedgekeurd en na een uitstel (géén afstel) door corona kon uiteindelijk op 04 oktober 2021 het CH Pelt een cheque van maar liefst 8500euro in ontvangst nemen. Gilbert, voorzitter van Vzw JoLi en Pascale, trajectbegeleidster in het Credohuis Pelt mochten op deze bijzondere avond de werking komen toelichten en de cheque in ontvangst nemen. Gastheer was de heer Patrick Berben van Rotaryclub Neerpelt. Procureur Guido Vermeiren was de gastspreker van dienst en kwam er het jeugdbeleid van het parket toelichten. Het Credohuis Pelt is enorm dankbaar voor deze betrokkenheid uit eigen regio en zal deze gulle gift aanwenden voor haar werking.

Blaren voor Pelt

Blaren voor Pelt

Het verslag van een deelnemer…  

Wat begon met enkele “coronawandelingen” groeide uit tot een groepje van 5 vrouwen die het verlangen kregen om deel te nemen aan de 50 km Boslandtrail 2021. Maar niet zomaar voor de fun! We koppelden er de sponsoractie “Blaren voor Credohuis Pelt” aan vast. 

Op 25 september om 0800u stipt staan we samen met onze eerste supporters giechelend en een beetje zenuwachtig aan de start. Hopelijk komen we met z’n allen over 12u weer aan, pffff. 

We proberen even niet te denken aan de kilometers die voor ons liggen en maken praatjes en grapjes, lachen, hebben leuke ontmoetingen met andere deelnemers en voor we het weten hebben we onze eerste 16 km afgelegd en staan we bij de eerste checkpoint. Vers fruit, koeken, drinken alles mooi verzorgt. Snel onze schoenen en sokken uit, voetjes intalken, verse sokken aan en hup met de geit. Hoe mooi is het als we even verder aangemoedigd worden door een kleinkindje van iemand van ons, met vlagje hup moeke hup. Heerlijk. We stappen moedig verder door de Hechtelse duinen. Om vervolgens aan te komen aan een tussen checkpoint waar er weer iemand klaar staat met verse vlaai en trotse kinderen. Dit zijn momenten die ons allemaal wel raken en soms pinken we een traantje weg.  

Het weer was schitterend en dat zorgde dan ook weer voor zweetaanvallen. Tussen de velden door was het soms zelf iets te warm en werden onze gesprekken beperkt tot jaja, misschien en dat zal wel,   

Op km 32 bij de volgende checkpoint stonden er zelfs 2 ex bewoners van het Credohuis te supporteren. Hoe mooi was dat.  Op naar km 42 checkpoint 3 waar er verse pasta zou zijn, iets om naar uit te zienJ  Maar die 10 km leken er wel 20 , sommigen onder ons of toch één van ons geraakte uitgeput ,begon te morren en aangekomen op Km 42 wilden we niet meer verder. De pasta smaakte niet, de voeten deden pijn…  Maar door het warme onthaal van onze trouwe supporters die ons vurig aanmoedigden kregen we toch weer een boost om door te gaan. En zo kwamen we aan onze laatste 5 km, nog steeds aangemoedigd door familie die zelfs een stukje met ons meeliepen. De stemmen werden echter steeds stiller en stiller, de benen werden elastisch,  maar de aankomst muziek hoorden we steeds luider en luider klinken! We gaan het halen riepen we uit!  Uiteindelijk kwamen we na een wandeltocht van 11u52min en 13sec uit het bos gestrompeld en stapten we onder luid applaus van onze trouwe supporters langs de tribune over de finishlijn.  

De wandeltocht hebben we allemaal op onze eigen unieke manier ervaren. We hebben er blaren en blauwe tenen maar vooral een fijne vriendschap aan over gehouden. We deden het voor de jongeren van het Credohuis wat zij zijn het waard. Onze tocht bracht maar liefst 2619euro op waarvoor hartelijk dank aan iedere sponsor!

Cinecrowd serie (1)

Een documentaire over dak- en thuisloze jongeren in Credohuis.


Een documentaire over dak- en thuisloze jongeren die in een Credohuis liefde, tijd en aandacht krijgen en ondersteuning bij het (her)ontdekken van hun identiteit, bekwaamheid en zelfstandigheid om nieuwe levensdoelen vast te stellen en tot bloei te komen.

 

Het Verhaal

In een Credohuis wonen vier dak- en thuisloze jongeren in de leeftijd 16-25 jaar. Op deze plek krijgen ze terug een thuis en ontvangen ze begeleiding en hulp op de weg naar een zelfstandige woon- en werksituatie.

Sommigen hebben een verleden in de jeugdzorg of komen uit een verblijf in de psychiatrie. Anderen hebben een huisuitzetting achter de rug of zijn omwille van conflictsituaties thuis moeten vertrekken. De meeste onder hen brengen meervoudige en complexe problematieken met hun mee zonder een vooruitzicht op een hoopvolle toekomst.

In het huis doorlopen de jongeren op hun tempo en met hun doelen een gestructureerd faseplan om uiteindelijk tot bloei te komen en volwaardig deel uit te maken van de maatschappij.

Thema’s

In deze documentaire volgen we de jongeren bij hun herontdekking naar wie ze zijn en waar ze voor willen gaan. We blikken terug op de situatie toen ze het Credohuis in kwamen en hoe hen dit veranderd heeft door verwerking van hun verleden en te ontdekken wat ze willen en kunnen. We nemen de kijker mee in de leefwereld van deze jongeren en komen zo tot de kern van hun identiteit.

Tijdens deze ontdekkingsreis in het huis zien we de wilskracht van de jongeren om ondanks schaamte en verleden iets te gaan maken van hun leven en een toekomst die past bij hun specifieke kwaliteiten en capaciteiten.

Motivatie door regisseur Bram Ekkel

Twee jaar geleden kwam ik in aanraking met het werk van de Credo huizen. Ik werd geraakt door de manier waarop het team deze jongeren een 2e of 3e kans gaf gelet op de achtergronden en moeilijke omstandigheden van deze jongeren. Ik werd geconfronteerd met bepaalde situaties die ik totaal niet kende vanuit mijn eigen opvoeding en jeugd en schrok daarom des te meer. Ik ging mij verder verdiepen in deze groep jongeren en de problematiek waarmee ze te maken kregen. Ik ontdekte dat de hulp die ze kregen nog vaker onpersoonlijk of in te grote groepen was. Dit resulteerde in dat veel jongeren terugvielen en uiteindelijk niet geholpen werden.

Bij Credo kozen ze echter voor een persoonlijkere en kleinschaligere methoden, meer aandacht en maatwerk. Vanuit deze situatie leek het mij interessant om deze jongeren te volgen in hun doen en laten. Waar komen ze vandaan en hoe zetten ze dat hier in het Credohuis om naar iets positiefs om zo weer een doel voor ogen te hebben met hun leven.

We hebben je hulp nodig!

Om deze documentaire te kunnen maken ben ik op zoek naar financiële steun. Mijn geweldige crew helpt mij bijna allemaal gratis en voor niks. Echter zitten er wel kosten in de huur van de filmapparatuur, een professionele kleur en audiobewerking en alle andere zaken die komen kijken bij het maken van een film. Met uw steun maakt u het mogelijk dat deze film gerealiseerd gaat worden!

Kijk op: https://cinecrowd.com/nl/de-weg-naar-een-eigen-plek

Wil je Credohuis zelf ondersteunen? Dat kan natuurlijk ook. Het huidige zorgsysteem biedt niet het antwoord op de problematiek waar onze jongeren mee te maken hebben. De beschikbare zorgbekostiging is ontoereikend om effectieve, kleinschalige zorg mogelijk te maken. Dit heeft ons doen beseffen dat we het niet alleen kunnen. Kijk daarom op https://credohuis.com/doneren/ wat jij kunt doen!


Elke zwerfjongere een eigen huis?

Nederland telt rond de 12.500 zwerfjongeren. Volgens het CBS ligt het werkelijke aantal hoger. Veel dak- en thuisloze jongeren blijven buiten beeld van de overheid en hulporganisaties. Duidelijk is dat het om een op dit moment sterk groeiende groep gaat. Paul Blokhuis lanceerde een ambitieus actieplan om dit tegen te gaan. Maar hoe verhoudt zijn plan zich tot de dagelijkse ervaringen van de mensen op de publieke tribune? Je leest het via http://bit.ly/publieke tribune 

 

Fortuna Sittard en Credo Foundation samen sterk voor jongeren

Fortuna Sittard n de Credo Foundation slaan de handen ineen met als doel realisatie van een Credohuis in de gemeente Sittard-Geleen. Volgens Eric Casters, mede-oprichter van het Credohuis, is de samenwerking met Fortuna Sittard een perfecte match. “Iedereen kent het gevoel van saamhorigheid na de gewonnen wedstrijd. Iedereen wint als Fortuna wint. Zo is dat ook met jongeren. Iedereen wint als onze jongeren tot bloei komen.” Samen sterk voor jongeren. Dan wint pas écht iedereen! Meer weten over deze unieke samenwerking? Je leest het via http://bit.ly/FortunaSittard-CredoFoundation

Opening Credo Huis Pelt

Dankbaar! Het woord dat de middag in Pelt (België) samenvat. Daar vond gisteren de officiële opening van Credo Huis Pelt plaats door burgemeester Frank Smeets. Dankbaar voor de prachtige jongeren, de Credo familie met de vele vrijwilligers, het bestuur, de trajectbegeleiders, de zorgpartners, de liefdevolle hapjes en drankjes en natuurlijk de zon die gewoon scheen op deze bijzondere dag. Credo Huis Pelt, het eerste na het eerste. Ooit begonnen met een persoonlijke ontmoeting. Nu een liefdevol (t)huis voor jongeren. Dan ben je dankbaar! Dat vele jongeren hier hun geluk mogen vinden, op weg naar een hoopvolle toekomst!