Credo aanpak

Credohuis biedt een veilig (t)huis voor dak- en thuisloze jongeren. Ons team van professionals, vrijwilligers en betrokken partners biedt zorg op maat en creëert een sociaal vangnet voor jongeren.

Zorg op maat

Onze jongeren zijn stuk voor stuk unieke personen met een eigen identiteit en een bijzonder talent. Dat vraagt om een persoonlijke aanpak. Daarom werken onze buddies vanuit een vaste relatie met de jongere. Deze buddy gaat samen met de jongere aan de slag met de unieke identiteit en het bijzondere talent. Over alle leefgebieden heen doorlopen zij samen het Credohuis Fasenplan, waarbij de jongere steeds meer verantwoordelijkheid in zijn/haar leven neemt. Zo groeien ze samen naar volledige zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Dit alles in een liefdevol thuis!

credo-timeline