Credo aanpak

Credohuis biedt een veilig (t)huis voor dak- en thuisloze jongeren. Ons team van professionals, vrijwilligers en betrokken partners vormt zorg op maat, waarmee we een sociaal vangnet voor jongeren creëren.

Zorg op maat

Onze jongeren zijn stuk voor stuk unieke personen met een eigen identiteit en een bijzonder talent. Dat vraagt om een persoonlijke aanpak. Daarom werken onze buddies vanuit een vaste relatie met de jongere. Deze buddy gaat samen met de jongere aan de slag met de unieke identiteit en het bijzondere talent. Over alle leefgebieden heen doorlopen zij samen het Credo Faseplan, waarbij de jongere steeds meer verantwoordelijkheid in zijn/haar leven neemt. Zo groeien ze samen naar volledige zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Dit alles in een liefdevol thuis!

credo-timeline