Credo statement

Jongeren tot bloei brengen is ons motto. We werpen een reddingslijn toe en zorgen voor een liefdevolle omgeving, gebaseerd op de drie pijlers: liefde, tijd en aandacht.

Jongeren tot bloei brengen

Wij geloven…

…dat iedere zwerfjongere kostbaar, waardevol en uniek is

…dat iedere zwerfjongere gaven en talenten heeft gekregen die precies bij hem/haar passen

…dat er voor iedere zwerfjongere een hoopvolle toekomst is

…dat wij hun geluk voor ogen hebben, maar zij er zelf voor verantwoordelijk zijn

Wij willen...

…zwerfjongeren helpen te groeien in hun identiteit

…zwerfjongeren helpen hun gaven en talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten

…zwerfjongeren helpen op eigen benen te staan en hun plekje in de maatschappij in te nemen

…zwerfjongeren hiervoor onze liefde, tijd en aandacht geven

Wij zijn...

…gastvrij

…kwetsbaar

…dienend

…duidelijk

…liefdevol