Credohuis Ede is volop in beweging


Afgelopen jaar 2021 was een intensief maar gezegende tijd.

In het voorjaar kregen wij het goede nieuws dat wij opnieuw het keurmerk gezinshuizen en ISO 9001 hebben gekregen. Dit was vanwege een omzetting van onze organisatie voor het behalen van de kwaliteit systeem een hele klus. We zijn dankbaar dat het gelukt is.

Daarnaast hebben wij het voorrecht verkregen om een aantal jongeren onder rechtstreekse plaatsing te laten vallen.  Dit betekent concreet dat er geen jeugdzorginstellingen tussen zit, en er meer verantwoordelijkheid, zeggenschap en financiële middelen bij ons komt te liggen. Wij zijn dan nu na 15 jaar officieel een kleinschalig zorginstelling geworden met rechtstreekse inkoop via de Foodvalley.

Diverse medewerkers hebben daardoor extra betaalde uren gekregen en ook hebben we o.a. een GZ- psycholoog en SKJ geregistreerde hulpverleners in onze organisatie kunnen betrekken. Dit zorgt ervoor dat we op zorginhoud niveau nog meer deskundigheid in ons opvang-gezinshuis hebben. Daarnaast zijn we druk bezig met uitbreiding van een nieuw locatie. Na een moeizaam proces is het ons gelukt om wooncomplex van de buren te kopen. Daar kunnen we 8 extra woonstudio’s voor jongeren maken. De jongeren die in ons gezinshuis verblijven kunnen we een toekomstperspectief 18+ bieden. Dat betekent dat we ze een zelfstandigheid training kunnen aanbieden. Ook is er een echtpaar dat dezelfde visie heeft hieraan toegevoegd.  We hebben elkaar daarin gevonden en zijn zeer dankbaar hiervoor dat zij zich willen inzetten om de jongeren verder te begeleiden/coachen. Zij gaan op dit mooie wooncomplex wonen.

We hopen de eerste jongeren in het voorjaar van 2022 te kunnen huisvesten. Kortom; we zijn volop in beweging, het is een hectische maar geslaagde tijd.
|

Comments are closed.