Credohuis Parkstad

Met oog en geloof voor die ene die het niet meer ziet zitten, biedt Credohuis Parkstad een veilig (t)huis voor jongeren. In deze huizen kunnen de jongeren weer tot bloei komen en worden ze geholpen om, vanuit hun unieke talenten, weer mee te doen in onze maatschappij.

Credohuis Kerkrade: #samenwerkt

De ambitie van dit project is om in Kerkrade een eerste blauwdruk te realiseren van een Credohuis, dat volledig gefinancierd en ondersteund wordt door duurzame participatie van ondernemers, overheid en burgers.

Inhoudelijk blijft de aanpak die sinds 2013 in het Cedohuis te Maastricht is ontwikkeld leidend. Doelstelling is om zoveel mogelijk jongeren (18-24 jaar) die dak/thuisloos zijn, via een gestructureerde aanpak weer een nieuwe duurzame toekomst te bieden. Dat gebeurt vanuit ieders bijzondere talent, gericht op volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Daarbij dienen de fondsen en (provinciale) overheid als katalysator en vliegwiel. Na drie jaar zijn zij volledig vervangen door structurele inkomsten van lokale overheid, ondernemers en burgers. Dit project mag dienen als inspiratie voor velen, om samen de zorg voor morgen duurzaam te borgen. Want zorgen, dat doe je samen!

Inmiddels is de stichting Credohuis Parkstad opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Contact

RSIN nummer : 8615.46.258
KvK nummer : 80072089
Postadres: Galerij 9 I 6372MD Landgraaf
Bankrekeningnummer: NL 58 RBRB 0200639609

Wil je meer weten over ons (belonings)beleid?

Heeft u vragen of wilt u contact met ons opnemen, dan kan dat hier.

IEDEREEN WINT, ALS JONGEREN
TOT BLOEI KOMEN!